Z głębokim żalem żegnamy
Ś. P. Agnieszkę Bartosz

przez wiele lat pracującą

 w Regionie Ziemia Łódzka

NSZZ „Solidarność”

przy organizacji
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

Osobę, którą wspominać będziemy, jako życzliwą i zawsze uśmiechniętą.  
Wyrazy najgłębszego współczucia najbliższym

składają

Koleżanki, Koledzy oraz Członkowie

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej

NSZZ „Solidarność”