PATRONI MEDIALNI
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY / Rčglement Particulier
SPONSOR GENERALNY
SPONSORZY OFICJALNI

ARTYKUŁ 1. Organizator

Międzynarodowy Wyścig Kolarski « Solidarności » i Olimpijczyków jest organizowany przez Region Ziemia Łódzka NSZZ « Solidarność » z siedzibą 90-229 Łódź;  ul. Kamińskiego 18; we współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich, a także we współpracy z Regionami NSZZ « Solidarność » « Śląsko-Dąbrowskim » « Małopolskim », « Podkarpackim », « Ziemia Przemyska», « Ziemia Sandomierska », « Świętokrzyskim », z Zarządami Podregionów NSZZ « Solidarność » w Wadowicach, Nowym Sączu i Radomsku, z Komisją Zakładową NSZZ « Solidarność » Kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu Zdroju, z komitetami etapowymi w miejscowościach wymienionych w dalszej części niniejszego przewodnika, w których zlokalizowane są starty i mety poszczególnych etapów, komitetami organizacyjnymi w miejscowościach wymienionych w dalszej części niniejszego przewodnika, w których usytuowano lotne finisze i premie specjalne.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” udziela poparcia Organizatorom Wyścigu, a także wyraża   zgodę  na zawarcie słowa „Solidarność” w nazwie imprezy i używanie znaku graficznego Związku w każdej formie.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich wyraża zgodę na używanie swego znaku graficznego podczas wyścigu w każdej formie.

Organizator wyścigu jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Kolarskich A.I.O.C.C. 

Wyścig będzie rozgrywany według regulaminu UCI  w dniach od 1 do 5 lipca 2009 roku.

ARTYKUŁ 2. Rodzaj imprezy

Impreza dostępna dla zawodników kategorii elita umieszczona jest w Kalendarzu Imprez UCI w kategorii Tour’ów Europejskich w klasie 2.1.

Zgodnie z regulaminem UCI zawodnicy zdobywają następujące ilości punktów do kontynentalnej klasyfikacji indywidualnej UCI elity mężczyzn:

a)     w klasyfikacji generalnej końcowej:

80 punktów za 1-sze miejsce,                12 punktów za   7-me miejsce,

56 punktów za 2-gie  miejsce,                 8 punktów za   8-me miejsce,

32 punktów za 3-cie  miejsce,                 7 punktów za   9-te   miejsce,

24 punktów za 4-te   miejsce,                 6 punktów za 10-te   miejsce,

20 punktów za 5-te   miejsce,                 5 punktów za 11-te   miejsce,

16 punktów za 6-te   miejsce,                 3 punktów za 12-te   miejsce,

b)     w klasyfikacji każdego etapu:

  16 punktów za 1-sze miejsce,               5 punktów za 4-te   miejsce,

  11 punktów za 2-gie  miejsce,              4 punktów za 5-te   miejsce,

                6 punktów za 3-cie  miejsce,              2 punktów za 6-te   miejsce,

c)      noszenie koszulki lidera wyścigu:

              8 punktów.    

ARTYKUŁ 3. Uczestnictwo

Na podstawie artykułu 2.1.005 regulaminu UCI Wyścig Kolarski « Solidarności » i Olimpijczyków jest dotępny dla następujących ekip: UCI ProTeam’ów, ekip kontynentalnych zawodowych UCI, ekip kontynentalnych UCI i ekip narodowych. Nie maj prawa startu w ekipach narodowych zawodnicy UCI ProTeam'ów, ekip kontynentalnych zawodowych UCI, ekip kontynentalnych UCI, jeśli ich team lub ekipa zawodowa uczestniczy w wyścigu.

Na podstawie artykułu 2.2.003 regulaminu UCI ekipy będą złożone minimum z 5 i maksimum z 8 zawodników.

ARTYKUŁ 4. Biuro Wyścigu

Biuro Wyścigu będzie czynne w Jastrzębiu Zdroju w hotelu „Diament”: ul. Leśna 4; 44-335 Jastrzębie Zdrój; tel.: 0-32-478-12-00.  

Potwierdzanie uczestnictwa i odbieranie numerów startowych przez posiadających licencję przedstawicieli ekip będzie miało miejsce 30 czerwca 2009 od godz. 17.00  do 19.00 w Biurze Wyścigu.

Konferencja Techniczna z Dyrektorami Sportowymi, określona artykułem 1.2.087 regulaminu UCI, w obecności zespołu sędziowskiego, odbędzie się 30 czerwca 2009 o godzinie 20.00 w hotelu „Diament”.

ARTYKUŁ 5. Radio-Wyścigu

1.Informacje podczas wyścigu będą podawane przez Radio-Wyścigu. Aparaty radiowe będą przydzielane w dniu 30 czerwca od godziny 18.00 do 20.00 przed Hotelem w  „Diament w Jastrzębiu Zdroju.

2. Radio wyścigu będzie pracowało na częstotliwości 82,1250 MHz.

ARTYKUŁ 6. Pojazdy neutralne

Przewidziany jest udział trzech pojazdów neutralnych i pojazdu « koniec wyścigu ».

ARTYKUŁ 7. Limit czasu

W zależności od trudności etapów limit czasu będzie zmienny i będzie wynosił:

·         Etapy płaskie i średniej trudności:             8%                 etapy  1, 4, 5, 6

·         Etapy górskie:                                     12%                 etapy  2 i 3

W wyjątkowych sytuacjach limit czasu może być zwiększony przez Komisje Sędziowską po konsultacji z organizatorem.

ARTYKUŁ 8. Klasyfikacje w wyścigu

 W wyścigu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 a) Indywidualna klasyfikacja generalna Wyścigu według czasu

Zgodnie z artykułami 2.6.014 et 2.6.015 regulaminu UCI indywidualna klasyfikacja generalna Wyścigu według czasów określona będzie sumą czasów zarejestrowanych przez chronometrażystę na każdym z etapów z uwzględnieniem bonifikat i kar.

Czas będzie mierzony na linii mety każdego etapu.

W przypadku równości czasów w indywidualej klasyfikacji generalnej Wyścigu według czasów zostanie uwzględniona suma miejsc uzyskanych na wszystkich etapach, a gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia będzie decydowało lepsze miejsce uzyskane na ostatnim etapie.

Lider klasyfikacji będzie nosił koszulkę ŻÓŁTĄ.

b) Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja punktowa będzie ustalana przez dodanie punktów zdobytych podczas każdego z 6 etapów.

Podczas każdego lotnego finiszu i każdej premii specjalnej na każdym z etapów przydzielane będzie następująca ilość punktów:

3, 2 i 1 punkt dla 3 pierwszych zawodników.

Na mecie każdego etapu przydzielana będzie następująca ilość punktów:

10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 punkt dla pierwszych 8 sklasyfikowanych zawodników.

Lider klasyfikacji ma obowiązek noszenia koszulki GRANATOWEJ wręczonej przez organizatora.

Zgodnie z artykułem 2.6.016bis regulaminu UCI w przypadku ex aequo w klasyfikacji punktowej o kolejności zawodników będą decydowały następujące kryteria:

1.     Większa ilość zwycięstw etapowych,

2.     Większa ilość zwycięstw na lotnych finiszach i premiach specjalnych,

3.     Wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej na podstawie czasów.

Aby otrzymać nagrodę w końcowej klasyfikacji punktowej zawodnik musi pokonać cały dystans wyścigu mieszcząc się w limicie czasu.

Uwaga: Punkty do klasyfikacji punktowej będą przydzielane na lotnych finiszach i premiach specjalnych i za miejsca na mecie. Za miejsca na premiach specjalnych nie będą przyznawane bonifikaty czasowe.

c) Klasyfikacja górska

Klasyfikacja górska będzie rozegrana na 16 górskich premiach. Na górskich premiach będzie przydzielana następująca ilość punktów:

                               Premie górskie 1 kat.(2)   Premie górskie 2 kat.(4)         Premie górskie 3 kat. (10)

1 miejsce               7 pkt                                     5 pkt                                        3 pkt

2 miejsce               5 pkt                                     3 pkt                                        2 pkt

3 miejsce               4 pkt                                     2 pkt                                        1 pkt

4 miejsce               3 pkt                                     1 pkt                                        -

5 miejsce               2 pkt                                     -                                              -

6 miejsce               1 pkt                                     -                                              -

Klasyfikacja najlepszego « górala » będzie ustalana przez dodanie punktów zdobytych na każdej górskiej premii. Lider klasyfikacji ma obowiazek noszenia koszulki przydzielonej przez organizatora.

Zgodnie z artykułem 2.6.017 regulaminu UCI w przypadku ex aequo w klasyfikacji górskiej o kolejności zawodników będą decydowały następujące kryteria:

1.     Ilość pierwszych miejsc na górskich premiach najwyższej kategorii,

2.     Ilość pierwszych miejsc na górskich kolejno następnych kategorii,

3.     Wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej na podstawie czasów.

Aby otrzymać nagrodę w końcowej klasyfikacji górskiej zawodnik musi pokonać cały dystans wyścigu mieszcząc się w limicie czasu. Lider klasyfikacji będzie nosił koszulkę ZIELONĄ.

Uwaga: Podczas 4-tego etapu na lotnym finiszu w Sandomierzu przyznane będą punkty do klasyfikacji punktowej i do klasyfikacji górskiej, jak na premii 3-ciej kategorii.

d) Klasyfikacja młodzieżowa

W tej klasyfikacji prowadzonej według zasad klasyfikacji indywidualnej uczestniczą zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1988. Lider klasyfikacji będzie nosił koszulkę BIAŁĄ.

e) Klasyfikacja jubileuszowa

Klasyfikacja punktowa będzie ustalana przez dodanie punktów zdobytych na lotnych finiszach i premiach specjalnych.

Podczas każdej premii specjalnej przydzielane będzie następująca ilość punktów:

3, 2 i 1 punkt dla 3 pierwszych zawodników.

Lider klasyfikacji będzie dekorowany po każdym etapie koszulką POMARAŃCZOWĄ wręczaną przez organizatora.

W przypadku ex aequo w klasyfikacji jubileuszowej o kolejności zawodników będą decydowały następujące kryteria:

1.    Większa ilość zwycięstw na lotnych finiszach i premiach specjalnych,

2.    Wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej na podstawie czasów.

Aby otrzymać nagrodę w końcowej klasyfikacji jubileuszowej zawodnik musi pokonać cały dystans wyścigu mieszcząc się w limicie czasu.

f) Klasyfikacja drużynowa

Zgodnie z artykułem 2.6.016 regulaminu UCI klasyfikacja drużynowa każdego etapu będzie ustalana przez dodanie czasów trzech najlepszych zawodników w każdej ekipie. W przypadku równości tej sumy czasów o kolejności w klasyfikacji drużynowej na etapie będzie decydowała mniejsza suma miejsc tych trzech zawodników w każdej ekipie. W przypadku równości o kolejności drużyn będzie decydowało wyższe miejsce najlepszego zawodnika z ekipy w klasyfikacji danego etapu.

Klasyfikacja drużynowa generalna będzie ustalana przez dodanie trzech najlepszych czasów indywidualnych z każdej ekipy z etapów dotychczas zakończonych. W przypadku ex-aequo stosowane będą następujące kryteria, aż do osiagnięcia każdej drużynie swojego miejsca:

1.     Ilość pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej na poszczególnych etapach,

2.     Ilość drugich miejsc w klasyfikacji drużynowej na poszczególnych etapach,

        itd.

W przypadku dalszej równości miejsc o kolejności drużyn będzie decydowało wyższe miejsce najlepszego zawodnika z drużyny w klasyfikacji indywidualnej.

Każda ekipa złożona z mniej niż trzech zawodników nie będzie klasyfikowana w klasyfikacji drużynowej.

g) Kolejność klasyfikacji

Liderzy poszczególnych klasyfikacji indywidualnych będą na podium dekorowani koszulkami liderów tych klasyfikacji. Zadodnik, który jest liderem klasyfikacji ma obowiazek uczestniczyć w wyścigu, w ceremoniach dekoracji, podczas wywiadów i konferencji prasowych w koszulkach otrzymanych od organizatora.  Jeśli zawodnik jest liderem kilku klasyfikacji obowiązany jest nosić koszulkę oznaczającą lidera najważniejszej klasyfikacji. Koszulkę lidera mniej ważnej klasyfikacji otrzyma i winien nosić drugi lub kolejny zawodnik w danej klasyfikacji.

Ważność klasyfikacji jest następująca:

1.   klasyfikacji indywidualna według czasów

2.   klasyfikacja punktowa,

3.   klasyfikacja górska

4.   klasyfikacja młodzieżowa.

ARTYKUŁ 9. Bonifikaty

Bonifikaty czasowe uwzględniane tylko w klasyfikacji generalnej indywidualnej i młodzieżowej będą przydzielane dla trzech pierwszych zawodników na metach wszystkich etapów.  Będą wynosiły:

-          na mecie etapów 3-go, 4-go, 5-go i 6-go dla trzech pierwszych zawodników odpowiednio 10", 6" i 4",

-          na mecie etapów 1-go i  2-go dla trzech pierwszych zawodników odpowiednio 6", 4" i  2",

-          na każdym lotnym finiszu dla trzech pierwszych zawodników odpowiednio 3", 2" i  1".

ARTYKUŁ 10. Antydoping

Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana według regulamin kontroli antydopingowej UCI.

Adresy lokali antydopingowych: zostaną podane w odrębnym komunikacie.

ARTYKUŁ 11. Ceremonia Dekoracji

Zgodnie z artykułem 1.2.112 regulaminu UCI następujący zawodnicy muszą się zgłaszać codziennie do ceremonii dekoracji na mecie każdego z etapów:

-          3 pierwszych w klasyfikacji etapu,

-          liderzy wszystkich klasyfikacji indywidualnych(jeżeli jeden zawodnik, jest liderem kilku klasyfikacji, to do

          dekoracji stawia się tylko ten zawodnik).

Zawodnicy zobowiązani są zgłosić się do dekoracji w ciągu 5 minut od ich przyjazdu na metę.

Na mecie ostatniego etapu do ceremonii dekoracji końcowej w ciągu 10 minut  muszą się zgłosić następujący zawodnicy:

-          3 pierwsi w klasyfikacji ostatniego etapu,

-          3 pierwsi w klasyfikacji wyścigu,

-          liderzy wszystkich klasyfikacji w tym także drużynowej.

10 minut przed startem do każdego etapu z wyjątkiem pierwszego do ceremonii dekoracji winni się zgłosić zawodnicy i Dyrektor Sportowy najlepszej drużyny, oraz liderzy wszystkich klasyfikacji.

ARTYKUŁ 12. Kary

Kary będą nakładane według regulaminu UCI.

ARTYKUŁ 13.  Porządek i bezpieczeństwo w wyścigu

  1. Podczas rozgrywania Wyścigu na trasach wszystkich etapów ruch drogowy będzie ograniczony. Oznacza to, iż ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. 10 minut po przejeździe głównego peletonu ruch drogowy będzie wznawiany i zawodnicy mający większą stratę znajdą się w normalnym ruchu drogowym.

  2. Końcówki etapów ze startu wspólnego na odcinkach okrężnych, oraz początki etapów po startach na trasach okrężnych do etapów  3-go, 4-go i 6-go będą rozegrane przy ruchu całkowicie zamkniętym, lecz z uwagi na ich  przebieg przez teren zabudowany, zawodnicy muszą brać pod uwagę możliwości znalezienia się na trasie innych użytkowników drogi i stosowania w takich przypadkach przepisów ruchu drogowego.

  3. Zawodnicy i uczestnicy Wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy wyścigu korzystają z prawa do niestosowania się do przepisów ruchu drogowego tylko na skrzyżowaniach dróg nadzorowanych przez funkcjonariuszy Policji korzystających z radiowozu, oraz w przypadkach kiedy bezpośrednio przed nimi lub czołówką wyścigu znajduje się oznakowany pojazd policyjny. We wszystkich innych przypadkach zarówno zawodników, jak i innych kierowców pojazdów obowiązują przepisy ruchu drogowego.

  4. Kierowcy pojazdów z kolumny Wyścigu zobowiązani są podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy policji, komisji sędziowskiej, szefa transportu.

  5. Przed metą każdego etapu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom i znakom szefa transportu. Nie wolno pozostawiać pojazdu lub zatrzymywać się bez przyczyny. Pojazd należy parkować w miejscach wskazanych.

  6. Pojazdy komisji sędziowskiej i ambulanse mają prawo kontynuować jazdę do linii mety.

  7. W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku i powiadomić o wypadku policyjną służbę wyścigu.

  8. Organizator wyścigu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i straty. Uczestnicy Wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.

SPONSORZY WSPOMAGAJĄCY

ostatnia aktualizacja: maj 2009r. - Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków - (C) Wszystkie Prawa Zastrzeżone