KLASYFIKACJE


KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Najlepszym  kolarzem w tej klasyfikacji jest zawodnik,
który w najkrótszym czasie pokona trasę wyścigu.

KLASYFIKACJA U21

KLASYFIKACJA PUNKTOWA

Najlepszym kolarzem w tej klasyfikacji jest zawodnik, który
w najkrótszym czasie pokona trasę wyścigu, przy czym klasyfikowani są jedynie zawodnicy do 21 lat.
Najlepszym zawodnikiem w tej klasyfikacji będzie ten, który uzyska najwięcej punktów za miejsca zdobyte na Lotnych Finiszach, Premiach Specjalnych oraz metach.

KLASYFIKACJA GÓRSKA

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Najlepszym "góralem" wyścigu będzie ten zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów na Premiach Górskich. Najlepszą ekipą wyścigu będzie ta ekipa, której suma czasów trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników, w kl. indywidualnej po etapach jest najmniejsza.