DANE TELEADRESOWE

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Waldemar Krenc

Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Krzysztof Kilański


Dyrektor Wyścigu

Tadeusz Skorek


Biuro Wyścigu
Agnieszka Bartosz
Anna Twardowska

Katarzyna Lewandowska

Biuro Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
"Solidarności" i Olimpijczyków


ul. Kamińskiego 18, 90-229 Łódź
tel./fax. +48 42 677 26 06
tel. +48 42 677 26 07
e-mail:
wyscig.lodz@solidarnosc.org.pl