1 Etap 178,2 km
29 czerwca 2016
Radom - Łódź
5 Etap 195,0 km       
02 lipca 2016             
Tarnobrzeg - Krosn
o

  20,6 km PS Baranów Sandomierski
  50,3 km LF Mielec

  67,4 km LF Przecław
134,6 km PG Żarnowa
142,4 km LF Strzyżów
163,3 km PG Czarnorzeki
170,7 km PG Zamek Kamieniec
187,6 km PG Zamek Kamieniec
   44,7 km LF Potworów
  57,3 km PS Odrzywół
  68,5 km PG Nowe Miasto nad Pilicą
  70,1 km LF Nowe Miasto nad Pilicą 
  99,7 km PS Inowłódz
114,3 km LF Tomaszów Mazowiecki
151,2 km PS Andrespol
162,4 km PG Łódź
2 Etap 99,6 km
30 czerwca 2016 do południa
Koluszki - Kutno
13,3 km LF Brzeziny
68,1 km PS Łęczyca
3 Etap 84,0 km
30 czerwca 2016 po południu
Pabianice - Sieradz
33,5 km LF Powiat Zduńskowolski
56,2 km PS Widawa
4 Etap 169,4 km
01 lipca 2016
Piotrków Trybunalski - Kielce
  16,4 km LF Piotrków Trybunalski
  45,1 km LF Sulejów
110,1 km LF Końskie