Z głębokim żalem żegnamy
śp. RYSZARDA PARULSKIEGO
polskiego szermierza i działacza sportowego
dwukrotnego medalistę olimpijskiego, trzykrotnego mistrza świata
i wielokrotnego mistrza Polski we florecie
wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich
inicjatora współpracy środowiska olimpijskiego przy tworzeniu
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków
organizowanego przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.
Wyrazy najgłębszego współczucia

RODZINIE
składają pracownicy Biura
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków