Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków

COURSE CYCLISTE DE >>SOLIDARNOŚĆ<< ET LES CHAMPIONS OLYMPIQUES

04 - 08 lipca 2007r.                      Rybnik - Łódź
04 - 08 juillet 2007

Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Lecha Kaczyńskiego

STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE PRASOWE
SPONSORZY
MEDIA
TRASA WYŚCIGU
KLASYFIKACJE
REGULAMIN
WYNIKI
GALERIA

HISTORIA


Kontakt:

Biuro Wyścigu
ul. Kamińskiego 18
90-229 Łódź
tel./fax.:
+48 42 6772606
tel.:
+48 42 6772607
e-mail:
wyscig.lodz@
solidarnosc.org.pl

wersja w języku polskim wersja w języku francuskim

18-ty MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI "SOLIDARNOŚCI" I OLIMPIJCZYKÓW
od 4 do 8 lipca 2007 r.
Regulamin szczegółowy

ARTYKUŁ 1. Organizator
      Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków jest organizowany przez Region Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" z siedzibą 90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18; we współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich, a także we współpracy z Zarządami Regionów NSZZ "Solidarność", "Małopolski", "Podkarpacia", "Ziemi Sandomierskiej", "świętokrzyskiego", "Ziemi Radomskiej", z Zarządami Podregionów NSZZ "Solidarność" Nowym Sączu i Gorlicach, z Komisją Zakladową NSZZ "Solidarność" Kopalni Jas-Mos z komitetami etapowymi w miejscowościach wymienionych w dalszej części niniejszego przewodnika, w których zlokalizowane są starty i mety poszczególnych etapów, komitetami organizacyjnymi w miejscowościach wymienionych w dalszej części niniejszego przewodnika, w których usytuowano lotne finisze.
      Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" udziela poparcia Organizatorom Wyścigu, a także wyraża zgodę na zawarcie słowa "Solidarność" w nazwie imprezy i używanie znaku graficznego Związku w każdej formie.
Towarzystwo Olimpijczyków Polskich wyraża zgodę na używanie swego znaku graficznego podczas wyścigu w każdej formie.
      Organizator wyścigu jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Kolarskich A.I.O.C.C.
      Wyścig będzie rozgrywany według regulaminu UCI w dniach od 4 do 8 lipca 2007 roku.

ARTYKUŁ 2. Rodzaj imprezy
      Impreza dostępna dla zawodników kategorii elita umieszczona jest w Kalendarzu Imprez UCI w kategorii Tour'ów Europejskich klasy 1.
      Zgodnie z regulaminem UCI zawodnicy zdobywają następujące ilości punktów do kontynentalnej klasyfikacji indywidualnej U.C.I.elity mężczyzn:
a) w klasyfikacji generalnej końcowej:
   80 punktów za 1-sze miejsce,
   56 punktów za 2-gie miejsce,
   32 punkty za 3-cie miejsce,
   24 punkty za 4-te miejsce,
   20 punktów za 5-te miejsce,
   16 punktów za 6-te miejsce,
   12 punktów za 7-me miejsce,
   8 punktów za 8-me miejsce,
   7 punktów za 9-te miejsce,
   6 punktów za 10-te miejsce,
   5 punktów za 11-te miejsce,
   3 punkty za 12-te miejsce,
b) w klasyfikacji każdego etapu:
   16 punktów za 1-sze miejsce,
   11 punktów za 2-gie miejsce,
   6 punktów za 3-cie miejsce,
   5 punktów za 4-te miejsce,
   4 punkty za 5-te miejsce,
   2 punkty za 6-te miejsce,
c) Noszenie koszulki lidera wyścigu:
   8 punktów

ARTYKUŁ 3. Uczestnictwo
   Na podstawie artykułu 2.1.005 regulaminu UCI Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków jest dotępny dla następujących ekip: UCI ProTeam'ów, ekip kontynentalnych zawodowych UCI, ekip kontynentalnych UCI i ekip narodowych.
   Na podstawie artykułu 2.2.003 regulaminu UCI ekipy będą złożone minimum z 4 i maksimum z 6 zawodników.

ARTYKUŁ 4. Biuro Wyścigu
   Biuro Wyścigu będzie czynne w Jastrzębiu Zdroju w Hotelu "Diament" w dniu 3 lipca 2007 roku od godziny 14:00. Adres Hotelu "Diament": 44-330 Jastrzebie Zdrój ul. Lesna 4, tel.: 0-048-32-478-12-00, e-mail : info@jat.pl
    Potwierdzanie uczestnictwa i odbieranie numerów startowych przez posiadających licencję przedstawicieli ekip będzie miało miejsce 3 lipca 2007 od godz. 17:00 do 19:00 w Biurze Wyścigu.
    Konferencja Techniczna z Dyrektorami Sportowymi, określona artykułem 1.2.087 regulaminu UCI, w obecnosci zespołu sędziowskiego, odbędzie się 3 lipca 2007 o godzinie 20:00 w Jastrzębiu Zdroju w Hotelu "Diament".

ARTYKUŁ 5. Porządek startu w jeździe indywidualnej na czas
    Podczas 4-go etapu w Ożarowie, jazdy indywidualnej na czas zawodnicy będą startowali co 1 minutę w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych w klasyfikacji indywidualnej po trzecim etapie. Ostatnich dwunastu zawodników wystartuje w odstępach co 2 minuty.

ARTYKUŁ 6. Radio-Wyścigu
    1. Informacje podczas wyścigu będą podawane przez Radio-Wyścigu. Aparaty radiowe będą przydzielane 3 lipca 2007 od godziny 18:00 do 20:00 przed Hotelem "Diament" w Jastrzębiu Zdroju.
    2. Radio wyścigu będzie pracowało na częstotliwości 82,1250 MHz.

ARTYKUŁ 7. Pojazdy neutralne
    Przewidziany jest udział trzech pojazdów neutralnych i pojazdu "koniec wyścigu".

ARTYKUŁ 8. Limit czasu
    W zależności od trudności etapów limit czasu bedzie zmienny i będzie wynosił:
    Etapy płaskie i średniej trudności: 8% - etapy 1, 3, 5 i 6
    Etap górski: 12% - etap 2
    Etap jazdy na czas: 20% - etap 4
   W wyjątkowych sytuacjach limit czasu może być zwiększony przez Komisje Sędziowską po konsultacji z organizatorem.

ARTYKUŁ 9. Klasyfikacje w wyścigu
    W wyścigu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Indywidualna klasyfikacja generalna Wyścigu według czasu.
    Zgodnie z artykułami 2.6.014 et 2.6.015 regulaminu UCI indywidualna klasyfikacja generalna Wyścigu według czasów określona będzie sumą czasów zarejestrowanych przez chronometrażystę na każdym z etapów z uwzględnieniem bonifikat i kar.
    Czas będzie mierzony na linii mety każdego etapu.
    W przypadku równości czasów w indywidualej klasyfikacji generalnej Wyścigu według czasów zostaną uwzględnione setne części sekundy zarejestrowane podczas 4-go etapu, by przyznać miejsce zawodnikom klasyfikowanym ex aequo.
    Jeśli i te czasy będą równe zostanie uwzględniona suma miejsc uzyskanych na wszystkich etapach, a gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia będzie decydowało lepsze miejsce uzyskane na ostatnim etapie.
    Lider klasyfikacji będzie nosił koszulkę ŻÓŁTą.
b) Klasyfikacja punktowa.
    Klasyfikacja punktowa będzie ustalana przez dodanie punktów zdobytych podczas każdego z 6 etapów.
    Podczas każdego lotnego finiszu na etapach 1-szym, 2-gim, 3-cim, 5-tym i 6-tym przydzielane bedzie następująca ilość punktów:
    3, 2 i 1 punkt dla 3 pierwszych zawodników.
    Na mecie każdego etapu przydzielana będzie następująca ilość punktów:
    10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 punkt dla pierwszych 8 sklasyfikowanych zawodników.
    Lider klasyfikacji ma obowiazek noszenia koszulki wręczonej przez organizatora.
    Zgodnie z artykułem 2.6.016bis regulaminu UCI w przypadku ex aequo w klasyfikacji punktowej o kolejności zawodników będą decydowały następujące kryteria:
    1. Większa ilość zwycięstw etapowych,
    2. Większa ilość zwycięstw na lotnych finiszach,
    3. Wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej na podstawie czasów.
    Aby otrzymać nagrodę w końcowej klasyfikacji punktowej zawodnik musi pokonać cały dystans wyścigu mieszcząc się w limicie czasu. Lider klasyfikacji będzie nosił koszulkę BIAŁą.
c) Klasyfikacja górska.
    Klasyfikacja górska będzie rozegrana na 7 górskich premiach. Na górskich premiach będzie przydzielana następująca ilość punktów:
    1 miejsce - 5 pkt
    2 miejsce - 3 pkt
    3 miejsce - 2 pkt
    4 miejsce - 1 pkt
    Klasyfikacja najlepszego "górala" będzie ustalana przez dodanie punktów zdobytych na każdej górskiej premii. Lider klasyfikacji ma obowiazek noszenia koszulki przydzielonej przez organizatora.
Zgodnie z artykułem 2.6.017 regulaminu UCI w przypadku ex aequo w klasyfikacji górskiej o kolejności zawodników będą decydowały następujące kryteria:
    1. Ilość pierwszych miejsc na górskich,
    2. Wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej na podstawie czasów.
    Aby otrzymać nagrodę w końcowej klasyfikacji górskiej zawodnik musi pokonać cały dystans wyścigu mieszcząc się w limicie czasu. Lider klasyfikacji będzie nosił koszulkę ZIELONą.
d) Klasyfikacja młodzieżowa.
    W tej klasyfikacji prowadzonej według zasad klasyfikacji indywidualnej uczestniczą tylko zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1986. Lider klasyfikacji będzie nosił koszulkę GRANATOWą.
e) Klasyfikacja drużynowa.
    Zgodnie z artykułem 2.6.016 regulaminu UCI klasyfikacja drużynowa każdego etapu będzie ustalana przez dodanie czasów trzech najlepszych zawodników w każdej ekipie. W przypadku równości tej sumy czasów o kolejności w klasyfikacji drużynowej na etapie będzie decydowała mniejsza suma miejsc tych trzech zawodników w każdej ekipie. W przypadku równości o kolejności drużyn będzie decydowało wyższe miejsce najlepszego zawodnika z ekipy w klasyfikacji danego etapu.
    Klasyfikacja drużynowa generalna będzie ustalana przez dodanie trzech najlepszych czasów indywidualnych z każdej ekipy z etapów dotychczas zakończonych. W przypadku ex-aequo stosowane będą następujące kryteria, aż do osiagnięcia każdej drużynie swojego miejsca:
    1. Ilość pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej na poszczególnych etapach,
    2. Ilość drugich miejsc w klasyfikacji drużynowej na poszczególnych etapach, itd.
    W przypadku dalszej równości miejsc o kolejności drużyn będzie decydowało wyższe miejsce najlepszego zawodnika z drużyny w klasyfikacji indywidualnej.
    Każda ekipa złożona z mniej niż trzech zawodników nie będzie klasyfikowana w klasyfikacji drużynowej.
f) Kolejność klasyfikacji.
    Liderzy poszczególnych klasyfikacji indywidualnych otrzymają od organizatora koszulki, w których mają obowiązek uczestniczyć w wyścigu (z wyjątkiem etapu jazdy indywidualnej na czas), ceremoniach dekoracji, podczas wywiadów i konferencji prasowych.
    Jeśli zawodnik jest liderem kilku klasyfikacji obowiązany jest nosić koszulkę oznaczającą lidera najważniejszej klasyfikacji. Ważność klasyfikacji jest następująca:
    1. klasyfikacji indywidualna według czasów
    2. klasyfikacja punktowa,
    3. klasyfikacja górska
    4. klasyfikacja młodzieżowa.
    Koszulkę lidera mniej ważnej klasyfikacji otrzyma i winien nosić drugi lub kolejny zawodnik w danej klasyfikacji. Po pierwszym i drugim etapie wyścigu koszulkę lidera klasyfikacji górskiej będzie nosił najwyżej sklasyfikowany zawodnik w klasyfikacji według czasów, który nie ma obowiazku noszenia żadnej koszulki lidera klasyfikacji wyścigu.

ARTYKUŁ 10. Bonifikaty
    Bonifikaty czasowe uwzględniane tylko w klasyfikacji generalnej indywidualnej i młodzieżowej będą przydzialne dla trzech pierwszych zawodników na metach wszystkich etapów z wyjątkiem etapu 2-go (art. 2.6.019). Będą wynosiły:
    - na mecie etapu 5-go, dla trzech pierwszych zawodników odpowiednio 6", 4" i 2",
    - na mecie etapów 1-go, 2-go, 3-go i 6-go dla trzech pierwszych zawodników odpowiednio 10", 6" i 4",
    - na każdym lotnym finiszu dla trzech pierwszych zawodników odpowiednio 3", 2" i 1".

ARTYKUŁ 11. Antydoping
    Każdego dnia będzie przeprowadzana kontrola antydopingowa według regulamin kontroli antydopingowej UCI.
    Adresy lokali antydopingowych: zostaną podane w odrębnym komunikacie.

ARTYKUŁ 12. Ceremonia Dekoracji
    Zgodnie z artykułem 1.2.112 regulaminu UCI następujący zawodnicy muszą się zgłaszać codziennie do ceremonii dekoracji na mecie każdego z etapów:
    - 3 pierwszych w klasyfikacji etapu,
    - liderzy wszystkich klasyfikacji indywidualnych.
    Zawodnicy zobowiazani są zgłosić się do dekoracji w ciągu 5 minut od ich przyjazdu na metę.
    Na mecie ostatniego etapu do ceremonii dekoracji końcowej w ciągu 10 minut muszą się zgłosić następujący zawodnicy:
    - 3 pierwsi w klasyfikacji ostatniego etapu,
    - 3 pierwsi w klasyfikacji wyścigu,
    - liderzy klasyfikacji indywidualnych i drużynowej.
    10 minut przed startem do każdego etapu z wyjątkiem etapu drugiegodo ceremonii dekoracji winni się zgłosić zawodnicy i Dyrektotr Sportowy najlepszej drużyny.

ARTYKUŁ 13. Kary
    Kary będą nakładane według regulaminu UCI.

ARTYKUŁ 14. Porządek i bezpieczeństwo w wyścigu.
1. Podczas rozgrywania Wyścigu na trasach wszystkich etapów, z wyjątkiem 4-go etapu jazdy indywidualnej na czas i tras okrężnych w końcówkach etapów ruch drogowy będzie ograniczony. Oznacza to, iż ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. 10 minut po przejeździe głównego peletonu ruch drogowy będzie wznawiany i zawodnicy mający większą stratę znajdą się w normalnym ruchu drogowym.
2. 4-ty etap będący jazdą indywidualną na czas i końcówki etapów ze startu wspólnego na odcinkach okrężnych będą rozegrane przy ruchu całkowicie zamkniętym, lecz z uwagi na ich przebieg przez teren zabudowany, zawodnicy muszą brać pod uwagę możliwości znalezienia się na trasie innych użytkowników drogi i stosowania w takich przypadkach przepisów ruchu drogowego.
3. Zawodnicy i uczestnicy Wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy wyścigu korzystają z prawa do niestosowania się do przepisów ruchu drogowego tylko na skrzyżowaniach dróg nadzorowanych przez funkcjonariuszy Policji korzystających z radiowozu, oraz w przypadkach kiedy bezpośrednio przed nimi lub czołówką wyścigu znajduje się oznakowany pojazd policyjny. We wszystkich innych przypadkach zarówno zawodników, jak i innych kierowców pojazdów obowiązują przepisy ruchu drogowego.
4. Kierowcy pojazdów z kolumny Wyścigu zobowiązani są podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy policji, komisji sędziowskiej, szefa transportu.
5. Przed metą każdego etapu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom i znakom szefa transportu. Nie wolno pozostawiać pojazdu lub zatrzymywać się bez przyczyny. Pojazd należy parkować w miejscach wskazanych.
6. Pojazdy komisji sędziowskiej i ambulanse mają prawo kontynuować jazdę do linii mety.
7. W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku i powiadomić o wypadku policyjną służbę wyścigu.
8. Organizator wyścigu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i straty. Uczestnicy Wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.


Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków (C) Wszystkie Prawa Zastrzeżone